Nowe trendy w medycynie: innowacyjne metody leczenia, wyzwania i perspektywy XXI wieku

Rozwój medycyny w XXI wieku Innowacyjne technologie w diagnostyce medycznej Wraz z postępem technologicznym medycyna zyskuje nowe narzędzia do diagnozowania chorób. Zaawansowane technologie obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, umożliwiają precyzyjną analizę i wczesne wykrywanie patologii. Ponadto, rozwój technik molekularnych pozwala na badanie DNA i identyfikację genetycznych czynników ryzyka. Zastosowanie sztucznej inteligencji w …